Products

روش تحویل نوع 2 صادراتی   EXW

EX Work

مخفف اصطلاح EX Work می باشد

تحویل کالا

به معنای تحویل کالا در نقطه مبداء یا محل کار است که در شرکت نفت پاسارگاد، منظور درب کارخانه می باشد.