بیتوپلاست

چون بيتوپلاست قابل ذوب است، می تواند همراه قير ذوب شود . مشخصات بيتوپلاست مطابق زير است.

Unit Quantity Property
kg 40 Net Filling Capacity
cm 90 Package Height
cm 43 Package Wide

با تريلی، 500 الی 600 بيتوپلاست بدون پالت و 450 بيتوپلاست پالتايز می تواند حمل گردد . با کانتينر 20 فوتی، 500 بيتوپلاست بدون پالت و 430 بيتوپلاست پالتايز می تواند حمل گردد . با کانتينر 40 فوتی، 600 بيتوپلاست بدون پالت و 490 الی 500 بيتوپلاست پالتايز می تواند حمل گردد.

بیتوپلاست

چون بيتوپلاست قابل ذوب است، می تواند همراه قير ذوب شود . مشخصات بيتوپلاست مطابق زير است.

مشخصات فنی بیتوپلاست

شرکت نفت پاسارگاد

  • گنجایش خالص هر کیسه 40 کیلوگرم
  • ارتفاع کیسه 90 سانتی متر
  • عرض کیسه 43 سانتی متر
  • وزن محصول به صورت باکس پالت: 1.000 کیلوگرم
  • تعداد کل کیسه ها در هر باکس پالت 25 تا 30 عدد می باشد.
  • تعداد کیسه در هر کفی: 500-600 کیسه بدون پالت و 540 کیسه پالتایز می باشد.
  • تعداد کیسه در هر کانتینر 20 فوت: 500 کیسه بدون پالت و 430 کیسه پالتایز می باشد.
  • تعداد کیسه در هر کانتینر 40 فوت: 600 کیسه بدون پالت و 490-500 کیسه پالتایز می باشد.