مناقصه و مزایده
آگهی تجدید(نوبت دوم) مزایده عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد  مزایده شماره 02-01-1403/ز-م
 

آگهی تجدید(نوبت دوم) مزایده عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد مزایده شماره 02-01-1403/ز-م

شنبه، 05 خرداد 1403 - 10:03

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعات فیلینگ بشکه مجتمع بندرعباس خود از طریق تجدید(نوبت دوم) مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. م...

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- مزایده شماره 01-1403/ز-م
 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- مزایده شماره 01-1403/ز-م

دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403 - 15:44

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعات فیلینگ بشکه مجتمع بندرعباس خود از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. متقاضیان می توانن...

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد 25 فروردین
 

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد 25 فروردین

شنبه، 25 فروردین 1403 - 14:10

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی به شرح موضوع مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در سا...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-01-1403/ن-م
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-01-1403/ن-م

شنبه، 25 فروردین 1403 - 14:06

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید و تحویل رنگ مشکی براق کوره ای و تینر متناسب با رنگ برای بشکه سازی بندرعباس از طریق مناقصه اقدام نماید، متقا...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد1403/01/25
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد1403/01/25

شنبه، 25 فروردین 1403 - 13:26

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح موضوع مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت نفت پاسارگاد

دوشنبه، 23 بهمن 1402 - 14:11

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت نفت پاسارگاد

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت نفت پاسارگاد

دوشنبه، 23 بهمن 1402 - 14:09

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت نفت پاسارگاد

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد

ﺳﻪشنبه، 17 بهمن 1402 - 12:33

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه های عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقص...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29 آبان 1402
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29 آبان 1402

دوشنبه، 29 آبان 1402 - 08:39

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29 آبان 1402

صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها