مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29 آبان 1402
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29 آبان 1402

دوشنبه، 29 آبان 1402 - 08:39

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29 آبان 1402

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد

شنبه، 20 آبان 1402 - 12:09

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح موضوع مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد

شنبه، 20 آبان 1402 - 12:07

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی به شرح موضوع مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه، در س...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد

چهارشنبه، 17 آبان 1402 - 09:30

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح موضوع مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد

چهارشنبه، 17 آبان 1402 - 09:27

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی به شرح موضوع مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه، در س...

آگهی تجدید مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-02-01-1402/ز-م
 

آگهی تجدید مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-02-01-1402/ز-م

چهارشنبه، 10 آبان 1402 - 08:03

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات انبارش شده در مجتمع تهران خود را به شرح جدول ذیل از طریق تجدید مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش ب...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد

چهارشنبه، 19 مهر 1402 - 10:19

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح موضوع مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه، در...

آگهی مناقصه های عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی مناقصه های عمومی دومرحله ای- شرکت نفت پاسارگاد

چهارشنبه، 19 مهر 1402 - 10:17

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه های عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه،...

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد
 

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد

چهارشنبه، 05 مهر 1402 - 09:10

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات انبارش شده در مجتمع تهران خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند،...

صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها