Managers
Managers

مسعود اسفندیار

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت نفت پاسارگاد

[email protected]

مسعود محمودی

رئیس هیأت مدیره

شرکت نفت پاسارگاد

اکبر دادخواه

اکبر دادخواه

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک: [email protected]

مسعود محمودی

مسعود محمودی

رئیس هیأت مدیره

هادی برزگری

هادی برزگری

عضو هیات مدیره

پست الکترونیک: [email protected]

علی صالح نیا

علی صالح نیا

عضو هیات مدیره

محمدحسین شهسوار

محمدحسین شهسوار

عضو هیات مدیره

اطلاعیه

بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد و در راستای ايجاد ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشات اشخاص در راستاي ماده 11 اصل حاكميت شركتي، آدرس ایمیل زیر و از طریق تکمیل فرم پیوست آماده دریافت گزارشات است.

[email protected]

Empty
Click + to add content