بیتوپلاست

چون بيتوپلاست قابل ذوب است، می تواند همراه قير ذوب شود . مشخصات بيتوپلاست مطابق زير است.

Unit Quantity Property
kg 40 Net Filling Capacity
cm 90 Package Height
cm 43 Package Wide

با تريلی، 500 الی 600 بيتوپلاست بدون پالت و 450 بيتوپلاست پالتايز می تواند حمل گردد . با کانتينر 20 فوتی، 500 بيتوپلاست بدون پالت و 430 بيتوپلاست پالتايز می تواند حمل گردد. با کانتينر 40 فوتی، 600 بيتوپلاست بدون پالت و 490 الی 500 بيتوپلاست پالتايز می تواند حمل گردد.

بیتوپلاست

چون بيتوپلاست قابل ذوب است، می تواند همراه قير ذوب شود. مشخصات بيتوپلاست مطابق زير است.

مشخصات فنی بیتوپلاست

شرکت نفت پاسارگاد

  • گنجایش خالص هر کیسه 40 کیلوگرم
  • ارتفاع کیسه 90 سانتی متر
  • عرض کیسه 43 سانتی متر
  • وزن محصول به صورت باکس پالت: 1.000 کیلوگرم
  • تعداد کل کیسه ها در هر باکس پالت 25 تا 30 عدد می باشد.
  • تعداد کیسه در هر کفی: 500-600 کیسه بدون پالت و 540 کیسه پالتایز می باشد.
  • تعداد کیسه در هر کانتینر 20 فوت: 500 کیسه بدون پالت و 430 کیسه پالتایز می باشد.
  • تعداد کیسه در هر کانتینر 40 فوت: 600 کیسه بدون پالت و 490-500 کیسه پالتایز می باشد.