انواع بسته بندی

مشخصات بشکه های 180کیلوگرم
ضخامت ورق (بدنه) 0.6 سانتی متر
ضخامت ورق (سر و ته بشکه) 0.6 سانتی متر
محل درپوش بشکه وسط
قطر درپوش بشکه 20 سانتی متر
گنجایش خالص بشکه 182± 2.5 کیلوگرم.5
وزن بشکه خالی بشکه 9.5 ± 2 سانتی متر
ارتفاع بشکه 100 سانتی متر
قطر بشکه 50 ± 2 سانتی متر
رنگ مشکی کوره ای

تعداد بشکه در هر کفی: حدود 115 بشکه بدون پالت و 90 بشکه پالتایز می باشد.

تعداد بشکه در هر کانتینر 20 فوت: 110 بشکه بدون پالت و 80 بشکه پالتایز می باشد.

تعداد بشکه در هر کانتینر 40 فوت: 137 بشکه بدون پالت و 150 بشکه پالتایز می باشد.

مشخصات فنی بیتوپلاست
گنجایش خالص هر کیسه 40 کیلوگرم
ارتفاع کیسه 90 سانتی متر
عرض کیسه 43 سانتی متر

وزن محصول به صورت باکس پالت: 1.000 کیلوگرم

تعداد کل کیسه ها در هر باکس پالت 25 تا 30 عدد می باشد.

تعداد کیسه در هر کفی: 500-600 کیسه بدون پالت و 540 کیسه پالتایز می باشد.

تعداد کیسه در هر کانتینر 20 فوت: 500 کیسه بدون پالت و 430 کیسه پالتایز می باشد.

تعداد کیسه در هر کانتینر 40 فوت: 600 کیسه بدون پالت و 490-500 کیسه پالتایز می باشد.