اخبار

نامه عرضه صادراتی روز چهارشنبه 25 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی در بورس کالا روز چهارشنبه مورخ 25 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 23 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه 23 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز شنبه 21 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 21 دی ماه 139...

عرضه قیر داخلی روز چهارشنبه 18 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه 18 دی ماه 98 ...

عرضه قیر داخلی روز سه شنبه 17 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه 17 دی ماه 98 ...

نامه عرضه صادراتی 17 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی در بورس کالا روز سه شنبه مورخ 17 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی 16 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی در بورس کالا روز دوشنبه مورخ 16 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز شنبه 14 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه 14 دی ماه 98 ...

عرضه قیر داخلی روز سه شنبه 10 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه 10 دی ماه 98

مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

آگهی مناقصه شماره 09-98/ن-م- مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت نفت پاسارگاد   مو...

مزایده ضایعات آهنی به میزان تقریبی 40.000 کیلوگرم  و ضایعات آلمینیومی به میزان تقریبی 1.00...

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-5-98/ز-م   شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ...

مزایده ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه (دمپرسی ورق)

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-4-98/ز-م   شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ...

آمار معاملات فیزیکی قیر تا تاریخ 8 دی ماه 98 - نفت پاسارگاد

آمار معاملات فیزیکی قیر تا تاریخ 8 دی ماه 98 نفت پاسارگاد به تفکیک

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا 8 دی ماه 98

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا 8 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی 25 آذرماه

نامه عرضه صادراتی در بورس کالا روز دوشنبه مورخ 25 آذر ماه

صفحه 9 از 71ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها