اخبار

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا 7 مهرماه

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا تاریخ 7 مهر ماه 98

مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازرسی فنی کارخانه ها، پایانه ها و پروژه ها

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-06/98/ن-م شرکت نفت پاسارگاد در نظر دار...

عرضه قیر صادراتی روز شنبه مورخ 30 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 30 شهر...

عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 25 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه 25 شهریور&n...

عرضه قیر داخلی روز یکشنبه 24 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه 24 شهریور م...

عرضه قیر صادراتی روز یکشنبه مورخ 17 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه مورخ 17 ش...

عرضه قیر داخلی روز یکشنبه 17 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه 17 شهریور م...

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا 13 شهریور ماه

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا تاریخ 13 شهریور ماه 98

عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 11 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه مورخ 11 شهریور م...

عرضه قیر صادراتی روز یکشنبه مورخ 10 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه مورخ 10 ش...

مزایده مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-3-98/ز-م شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد مجموعه قطعات اصلی...

بررسی عملکرد شرکت نفت پاسارگاد در کارخانه آبادان

دکتر ملکوتی خواه، عضو محترم هیات مدیره شستا و مهندس مخدومی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت،...

عرضه قیر صادراتی روز سه شنبه 5 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه مورخ 5 ش...

عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 28 مرداد ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه مورخ 28 مردادماه...

عرضه قیر صادراتی روز شنبه 26 مردادماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 26 مرد...

صفحه 8 از 66ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها