اخبار

مدیر کنترل کیفیت کارخانه بندرعباس به عنوان مدیر نمونه کیفی استان برگزیده شد

مدیر کنترل کیفیت کارخانه بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد به عنوان مدیر نمونه استانی کنترل کیفیت معرفی و مورد تقدیر قرار کرفت.

کارخانه بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد به عنوان واحد نمونه کیفی استان برگزیده شد

کارخانه بندر عباس شرکت نفت پاسارگاد به عنوان واحد نمونه کیفی استانی کنترل کیفیت معرفی و مورد تقدیر قرار کرفت.

مدیر کنترل کیفیت کارخانه آبادان به عنوان مدیر نمونه کیفی استان برگزیده شد

مدیر کنترل کیفیت کارخانه آبادان شرکت نفت پاسارگاد به عنوان مدیر نمونه استانی کنترل کیفیت معرفی و مورد تقدیر قرار کرفت.

بررسی عملکرد شرکت نفت پاسارگاد در کارخانه تهران

دکتر مسرور، عضو محترم هیات مدیره شستا و دکتر کاردار معاون امور هلدینگ های شستا با حضور در کارخانه تهران شرکت نفت پاسارگاد، از نزدیک در جریان امور این ...

عرضه قیر داخلی روز چهارشنبه 17 مهر ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه 17 مهر ماه ٩٨

عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه مورخ 17 مهر ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 98

مدیر کنترل کیفیت کارخانه شیراز به عنوان مدیر نمونه کشوری تقدیر شد

مدیر کنترل کیفیت کارخانه شیراز شرکت نفت پاسارگاد به عنوان مدیر نمونه ملی کنترل کیفیت معرفی و مورد تقدیر قرار کرفت.

آمار معاملات فیزیکی قیر تا تاریخ 15 مهر ماه 98

آمار معاملات فیزیکی وکیوم باتوم تا تاریخ 15 مهر ماه 98 در بورس کالا

آمار معاملات فیزیکی وکیوم باتوم تا تاریخ 15 مهر ماه 98

آمار معاملات فیزیکی وکیوم باتوم تا تاریخ 15 مهر ماه 98

بازدید شهردار و رئیس شورای شهر بم از کارخانه بندرعباس

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهرستان بم با حضور در کارخانه بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد از نزدیک در جریان روند تولیدات این کارخانه قرار گرفتند.

عرضه قیر داخلی روز شنبه مورخ 13 مهر ماه 1398

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 13 مهر ماه ٩٨

عرضه قیر صادراتی روز شنبه مورخ 13 مهر ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 13 مهرماه 98

صفحه 18 از 92ابتدا   قبلی   13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  بعدی   انتها