اخبار

نامه عرضه صادراتی روز چهارشنبه 25 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی در بورس کالا روز چهارشنبه مورخ 25 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 23 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه 23 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز شنبه 21 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 21 دی ماه 1398

عرضه قیر داخلی روز چهارشنبه 18 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه 18 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز سه شنبه 17 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه 17 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی 17 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی در بورس کالا روز سه شنبه مورخ 17 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی 16 دی ماه 98

نامه عرضه صادراتی در بورس کالا روز دوشنبه مورخ 16 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز شنبه 14 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه 14 دی ماه 98

عرضه قیر داخلی روز سه شنبه 10 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه 10 دی ماه 98

مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

آگهی مناقصه شماره 09-98/ن-م- مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت نفت پاسارگاد موضوع مناقصه : خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل از اشخاص واجد شرایط. ...

مزایده ضایعات آهنی به میزان تقریبی 40.000 کیلوگرم  و ضایعات آلمینیومی به میزان تقریبی 1.000 کیلوگرم

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-5-98/ز-م شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات آهنی به میزان تقریبی 40.000 کیلوگرم و ضایعات آلمینیومی به میزان ...

مزایده ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه (دمپرسی ورق)

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-4-98/ز-م شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه(دمپرسی ورق) خود را به میزان تقریبی 200.000...

صفحه 13 از 91ابتدا   قبلی   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  بعدی   انتها