مناقصه و مزایده


مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه مناقصه خرید کیسه جامبوبگ و خرید باکس پالت

آگهی تجدید مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی دومرحله ای

مناقصه های خرید مقاطع فولادی آبادان و میلگرد تهران

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

مناقصه خرید کیسه جامبوبگ و خرید باکس پالت

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی دومرحله ای

مناقصه خرید رنگ و تینر بهمن ماه ۹۹

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-14-99/ن-م

مناقصه محصور سازی اراضی طرح توسعه کارخانه تبریز - بهمن ماه ۹۹

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-2-12/99/ن-م

مناقصه خرید 624.179 کیلوگرم ورق جهت احداث مخازن کارخانه آبادان

آگهی مناقصه عمومی یکمرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-13/99/ن-م

مناقصه خرید سرویس کیت جهت 6 دستگاه کمپروسور اطلس کوپکو جهت کارخانه تهران

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-11/99/ن-م

مناقصه - خرید پلاگ ولو در ابعاد مختلف جهت کارخانه ها

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-10/99/ن-م   شرکت نفت پاسارگاد ...

مناقصه خرید لباس کار و دستکش ایمنی

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذ...

مناقصه انتخاب مشاور طراحی پروژه ارتقای سیستم کنترل و ابزار دقیق کارخانه تهران

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور طراحی پروژه ارتقای سیستم کنترل و ابزار ...

مناقصه خرید رنگ و تینر

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید رنگ و تینر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان...

مزایده ضایعات آهنی

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات آهنی به میزان تقریبی مندرج در اسناد مزایده را به صورت...

آگهی مناقصه

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی دومرحله ای به شرح موضوعات مندر...

صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها