مناقصه و مزایده


مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 06-1401/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب دستگاه نظارت (MC) پروژه اجرای سیستم های نظارتی از طریق دوربین های مداربسته برای کلیه  کارخانجات و پایانه ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-05-1401/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت مقاوم سازی فونداسیون و احداث دایک وال مخازن کارخانه تهران خود از طریق مناقصه اقدا...

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 04-1401/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای خرید و اجرای سیستم های نظارتی از طریق دوربین های مدار بسته برای کلیه کارخانجات و...

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد اقلام ذیل را در کارخانه های اراک و آبادان از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، در ...

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد اقلام ذیل را در کارخانه های اراک، بندرعباس و آبادان از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد م...

آگهی تجدید مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد

1- شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصات عمومی به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه،...

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-2-23-1400/ن-م

آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-شرکت-نفت-پاسارگاد-2-23-1400ن-م

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 26-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای خرید و اجرای سیستم های نظارتی از طریق دوربین های مدار بسته برای کلیه کارخانجات و...

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-3-1400/ز-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات آهن و آلمینیوم خود را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت دری...

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-02-22-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل قیر فله از مبدا کارخانه اراک خود به مقصد پایانه شهید رجایی بندرعباس  از طریق ...

آگهی تجدید مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسنا...

آگهی تجدید مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-02-02-1400/ز-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه(دمپرسی ورق) خود را به میزان تقریبی 300.000 کیلوگرم  از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی ...

صفحه 1 از 12ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها