مناقصه و مزایده


مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - شرکت نفت پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت هایی که در زمینه ترخیص ک...

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران فعال در زمینه تامین موا...

تجدید مناقصه - تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان كارخانه بندرعباس و پايانه صاد...

عنوان مناقصه: تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان كارخا...

مناقصه - انتخاب ترخیص کار کالاهای صادراتی و وارداتی

عنوان مناقصه: انتخاب ترخیص کار کالاهای صادراتی و وارداتی ...

تجدید مناقصه - تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غذا در کارخانه بندر عباس ...

عنوان مناقصه: تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غ...

تجدید مزایده - ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق)

عنوان مزایده: ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق). ...

مناقصه خرید و تحویل رنگ کوره ای و تینر مناسب رنگ جهت کارخانجات شرکت نفت پاسارگاد

عنوان مناقصه: خرید و تحویل رنگ کوره ای و تینر مناسب رنگ جهت کارخا...

مزایده - ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق).

عنوان مزایده: ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق). ...

مناقصه - تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غذا در کارخانه بندر عباس و پایا...

عنوان مناقصه: تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غ...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شماره مناقصه: 5/94/ن-م

عنوان مناقصه: خرید و حمل و کوبش (تراکم )خاک سرخ جهت پروژه عملیات ...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 4/94/ن-م

عنوان مناقصه: خرید ، نصب و راه اندازی اسکید میتر خوراک کارخانه ار...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 3/94/ن-م

عنوان مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های تست تنش مستقیم قی...

ابطال مناقصه احداث مخازن انبارش توسعه آبادان به روش PC

کلیه مناقصه گران محترم مناقصه احداث مخازن انبارش توسعه آبادان به روش PC با سلام واحترام ،...

صفحه 4 از 6ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  بعدی   انتها