اخبار

(آرشیو ماه مهر 1400)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-13-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه شیراز خود از طریق مناقصه اق...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-14-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه لیفتراک 12 تن از برندهای اعلام شده در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسن...

عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه19 مهر 1400

نامه عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه 19 مهر 1400 در بورس کالا