اخبار

(آرشیو ماه شهریور 1398)
عرضه قیر صادراتی روز شنبه مورخ 30 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 30 شهریور ماه 98

عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 25 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه 25 شهریور ماه ٩٨

عرضه قیر داخلی روز یکشنبه 24 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه 24 شهریور ماه ٩٨

عرضه قیر صادراتی روز سه شنبه 5 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه مورخ 5 شهریور ماه 98

عرضه قیر داخلی روز یکشنبه 17 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه 17 شهریور ماه ٩٨

عرضه قیر صادراتی روز یکشنبه مورخ 17 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه مورخ 17 شهریور ماه 98

عرضه قیر داخلی روز یکشنبه 17 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه 17 شهریور ماه ٩٨

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا 13 شهریور ماه

آمار معاملات صادراتی قیر در بورس کالا تا تاریخ 13 شهریور ماه 98

تست

تست تست

عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 11 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه مورخ 11 شهریور ماه ٩٨

عرضه قیر صادراتی روز یکشنبه مورخ 10 شهریور ماه 98

نامه عرضه فروش صادراتی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز یکشنبه مورخ 10 شهریور ماه 98

مزایده مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-3-98/ز-م شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه را از طریق مزایده ب...

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها