اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1400)
توزیع محلول ضد عفونی کننده سطوح به مراکز واکسیناسیون شمال غرب تهران

اهداء محلول ضد عفونی کننده سطوح (آب ژاول) به مراکز تجمیعی واکسیناسیون در محدوده شمال غرب تهران و در راستاي مسئولیت اجتماعی شرکت نفت پاسارگاد روز دو شن...

تبریک روز خبرنگار

17 مرداد روز خبرنگار گرامی باد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-2-10-1400ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس خ...