اخبار

(آرشیو ماه تیر 1400)
""شاهین چراغی در نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مدیرعامل شستا""

***شاهین چراغی در نشست هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مدیرعامل شستا*** **بورسی شدن شستا با اراده رضوانی‌فر اج...

مجمع "نفت پاسارگاد" با توزیع 1550 ریال سود به ازای هر سهم برگزار شد.

برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نفت پاسارگاد ثبت رکورد افزایش 29 درصدی فروش در نفت پاسارگاد؛ ​​رشد80 درصدی سود تلفیقی و 16 درصدی...

تبریک هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت نفت پاسارگاد

هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت نفت پاسارگاد گرامی باد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 20 دستگاه تریلر و تانکر جهت حمل قیر

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-02-09-1400/ن-م

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-02-08-1400/ن-م

زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30

زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30 احتراما به منظور رعایت مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ه...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) به شماره ثبت 205566 و شناسه ملی 10102472141

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نفت پاسارگاد(عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نفت پاسارگاد(سهامی عام)