اخبار

(آرشیو ماه خرداد 1397)
مدیرعامل شركت هرمز پاسارگاد منصوب شد

مدیرعامل شركت هرمز پاسارگاد منصوب شد. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت نفت پاسارگاد ، با تصویب هیأت مدیره شرکت هرمز پاسارگاد، "حبیب اله مح...

نماینده حقوق شهروندی شرکت نفت پاسارگاد معرفی شد

نماینده شرکت نفت پاسارگاد در حوزه حقوق شهروندی معرفی شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، در پی درخواست وزارت تعاون، کار و رف...

انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

سرپرستان مدیریت حمل و نقل و مدیریت نظارت راهبردی منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، آقای حسین محمدزاده به عنوان سر...

انتشار هفدهمین شماره خبرنامه الکترونیک نفت پاسارگاد

هفدهمین شماره خبرنامه الکترونیک شرکت نفت پاسارگاد منتشر شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، این نشریه الکترونیکی اولین نشریه...