اخبار

(آرشیو ماه خرداد 1394)
مزایده - ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق).

عنوان مزایده: ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق). ...

مناقصه - تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غذا در کارخانه بندر عباس و پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و انبارهای تابعه در داخل وخارج اسکله

عنوان مناقصه: تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غذا در کارخانه بندر عباس و پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و ...

برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 30 خردادماه 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 30/خرداد ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد. ...

برنامه عرضه داخلي قير در روز چهارشنبه تاريخ 27 خرداد ماه 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز چهارشنبه تاريخ 27/خرداد ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد. نوع ...

عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه مورخ 27/03/94

احتراماً، اين شركت در نظر دارد محصولات صادراتي خود را روز چهارشنبه مورخ 273/03/94 در بورس كالا به شرح جدول زير عرضه نمايد. مقتضي است دستور فرماييد هما...

برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 25 خردادماه 1394

باسلام احتراماً، عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 25/خرداد ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد. ...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شماره مناقصه: 5/94/ن-م

عنوان مناقصه: خرید و حمل و کوبش (تراکم )خاک سرخ جهت پروژه عملیات خاکی و بستر سازی و محوطه سازی و ابنیه ترمینال مرکزی تولید و...

برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 23 خردادماه 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 23/خرداد ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد. ...

برنامه عرضه داخلي قير در روز چهارشنبه تاريخ 20 خرداد ماه 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز چهارشنبه تاريخ 20/خردادماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد. ...

عرضه داخلي قير توافقنامه وزارت راه و شهرسازی/راه روستایی در تاريخ سه شنبه 19/خرداد/94

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير توافقنامه وزارت راه و شهرسازی/راه روستایی در روز سه شنبه تاريخ 19/خرداد/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد ...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 4/94/ن-م

عنوان مناقصه: خرید ، نصب و راه اندازی اسکید میتر خوراک کارخانه اراک شرکت نفت پاسارگاد ...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 3/94/ن-م

عنوان مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های تست تنش مستقیم قیر (Direct Tension Tester) ...

صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها