اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1391)
مدیرکارخانه تبریز شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس دلاویز : مدیرکارخانه تبریز شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد ، مهندس " اکبر اسماعیلی" ب...