اخبار

(آرشیو ماه دی 1400)
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان داخلی

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان داخلیشرکت نفت پاسارگاد 1- شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی سازندگان و تامین کنندگا...

بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه بندرعباس نفت پاسارگاد

در جریان سفر استانی رییس جمهور و اعضای دولت به استان هرمزگان، علی حسین رعیتی فر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استقبال حسین نیکخو...

نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1400/10/22

نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1400/10/22

نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1400/10/25

نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1400/10/25

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-22-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل قیر فله از مبدا کارخانه اراک خود به مقصد پایانه شهید رجایی بندرعباس از طریق ...

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-2-1400/ز-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه(دمپرسی ورق) خود را به میزان تقریبی 300.000 کیلوگرم از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی ...

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اس...

عرضه صادراتی روز یکشنبه مورخ1400/10/12

عرضه صادراتی روز یکشنبه مورخ1400/10/12

💢افزایش سرمایه‌ای برای توسعه / افزایش سرمایه شستا تصویب شد

◀️ براساس تصمیمات مجمع افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که با حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران این شرکت برگزار شد، سرمایه شرکت از  ۱۴۲ هزار ...

عرضه صادراتی روز دوشنبه مورخ 1400/10/07

عرضه صادراتی روز دوشنبه مورخ 1400/10/07

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد17-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای پروژه احداث ترمینال تولید و بسته¬بندی قیر در شهرک صنعتی خلیج¬فارس بندرعباس (زمین...

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

1- شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت...