اخبار

(آرشیو ماه دی 1396)
تقدیر بنیاد جهانی انرژی از شرکت نفت پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد موفق به دریافت گواهینامه و لوح تقدیر بنیاد جهانی انرژی شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، لوح تقدیر و گوا...

انتصاب عضو جدید هیات مدیره

عضو جدید هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد. به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، آقای حامد واعظ به عنوان عضو جدید هیات مدیره ...

انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، مدیران فروش، تدارکات و حوزه مدیریت منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ...

سیزدهمین شماره از خبرنامه الکترونیک شرکت نفت پاسارگاد منتشر شد

سیزدهمین شماره از خبرنامه الکترونیک شرکت نفت پاسارگاد منتشر شد