اخبار

(آرشیو ماه فروردین 1400)
مناقصه خرید کیسه جامبوبگ و خرید باکس پالت

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی دومرحله ای

تقدیر بانک ملی از شرکت نفت پاسارگاد

بانک ملی ایران با اهدای لوح «مشتری ماندگار» از شرکت نفت پاسارگاد تقدیر و تشکر کرد.

عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه 23 فروردین 1400

عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه 23 فروردین 1400 در بورس کالا

مناقصه محصور سازی ترمینال بسته بندی قیر خود در شهرک صنعتی خلیج فارس در بندرعباس

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-01/1400/ن-م

عرضه قیر صادراتی روز شنبه 21 فروردین 1400

عرضه قیر صادراتی روز شنبه 21 فروردین 1400 در بورس کالا