اخبار

(آرشیو ماه فروردین 1394)
برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 31 فروردین 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 31/فروردین/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائي...

برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 29 فروردین 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 29/فروردین/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائ...

برنامه عرضه داخلي قير در روز چهارشنبه تاريخ 26 فروردین 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز چهارشنبه تاريخ 26/فروردین/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ ن...

برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 24 فروردین 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 24/فروردین/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائي...

برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 22 فروردین 1393

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 22/فروردین/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد....

عرضه قیر صادراتی روز سه شنبه مورخ 18 فروردین 1393

با سلام، احتراماً، اين شركت در نظر دارد محصولات صادراتي خود را روز سه شنبه مورخ 18/فروردین/94 در بورس كالا به شرح جدول زير عرضه نمايد. v ...

برنامه عرضه داخلی انواع قیر در روز سه شنبه 18 فروردین 1394

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز سه شنبه تاريخ 18/فروردین ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ ...

دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران

سرپرست محترم شرکت نفت پاسارگاد، جناب آقای مهندس خاک کار در دیدار نوروزی خود ضمن تبریک سال نو از واحد های مختلف بازدید به عمل آوردند.

برنامه عرضه داخلي قير در روز یکشنبه تاريخ 16 فروردین 1393

باسلام : احتراماً، عرضه انواع قير در روز يكشنبه تاريخ 16/فروردین/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائي...