اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 بهمن 1397
گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت

  گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت

سومین روز نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، سومین روز دهمین دوره نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته پایان یافت.

غرفه شركت نفت پاسارگاد تا جمعه 26 بهمن ماه از ساعت ٩ الي ١٧ در سالن 6 مركز نمايشگاه هاي بين المللي تهران پذيراي بازديد كنندگان خواهد بود.

تصاویر
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت
 • گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه قیر و آسفالت