اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 آذر 1397
گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل

  گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل

سومین و آخرین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، راهداری، راهسازی و صنایع وابسته به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، سومین دوره نمایشگاه حمل و نقل، راهداری، راهسازی و صنایع وابسته  به پایان رسید.

غرفه شرکت نفت پاسارگاد در سومین دوره نمایشگاه حمل و نقل، راهداری، راهسازی و صنایع وابسته از 25 لغایت 27 آذرماه در شبستان اصلی مصلی امام خمینی (ره) پذیرای علاقمندان بود.

تصاویر
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل
 • گزارش تصویری آخرین روز نمایشگاه حمل و نقل