اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 10 آذر 1397
انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

  انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد سه معاون و سرپرست مدیریت حقوقی و قراردادهای این شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس "مسعود جبرائیلی"  آقایان " ابراهیم نقدی، محمدرضا مهرافشان و سید امیرحسین آریا“ به ترتیب بعنوان معاون بهره برداری،  معاون اجرایی مدیرعامل و سرپرست معاونت طرح و برنامه این بنگاه تولیدی تجاری منصوب شدند.

همچنین در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، "سیاوش روزبهانی" بعنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادهای این شرکت منصوب شد.

شرکت نفت پاسارگاد با دارا بودن 6 کارخانه و 2 پایانه و ظرفیت تولید 4 میلیون تن قیر در سال به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه شناخته شده است.

تصاویر
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد