اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 18 اردیبهشت 1395
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

  جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه جذب سرمايه گذاري خارجي مستقيم از اولويت هاي كشور درجذب منابع خارجي است، اظهار كرد: با جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي علاوه بر سرمايه، بازار و همچنين مديريت در اختيار كشور قرار مي گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاين، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در بازديد از بيست و يكمين نمايشگاه نفت، گاز پالايش و پتروشيمي، از برنامه ريزي دولت براي كاهش تاثيري پذيري اقتصاد ايران از تحريم ها خبر داد. 
وي در ادامه نقش ساخت ١٠ قلم گروه كالايي را در آينده صنعت نفت مهم ارزيابي و خاطر نشان كرد: دولت براي حل مشكلات پيش روي اجراي اين طرح اراده جدي دارد. 

وي در با اشاره به اينكه در اين راستا بايد از مهندسي و تجهيزات ساخت داخل ايران به نحو احسن استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: هدف ما و يكي از اولويت هاي دولت، جذب سرمايه گذاري مستقيم است و ما از شركتهايي كه در اين خصوص با ايران وارد مذاكره مي شوند، استقبال مي كنيم؛ زيرا اعتقاد داريم با اين كار، مديريت اين شركتها و جذب سرمايه گذاريها نيز در اختيار ما قرار خواهد گرفت. 

جهانگيري كه در نشست مشترك با دست اندركاران ساخت ١٠ قلم گروه كالايي سخن مي گفت، افزود: همواره در مسير اجراي كارهاي بزرگ مشكلات و موانع وجود دارد اما ساخت ١٠ قلم گروه كالايي براي دستيابي به فناوري هاي روز دنيا كار بزرگي است كه با ايده وزير نفت در دست اجرا قرار گرفته و اميدواريم به مراحل اجرايي برسد. 

وي با اشاره به اينكه اصول قراردادهاي نفتي در دولت تدوين شد اما برخي بر اين قراردادها نقد وارد كردند، گفت: ما در پاسخ به آنها عنوان كرديم كه مي توانند مطالب خود را به وزارت نفت و دولت بازتاب دهند كه دهها جلسه نيز در اين باره برگزار شد. 

وي خاطر نشان كرد: اصول حاكم بر قراردادهاي نفتي، دقيق بوده و براي سرمايه گذاران نيز جذابيت دارد؛ اما اگر اين قراردادها نياز به اصلاح داشته باشد ظرف يكي دو هفته آينده اين اتفاق خواهد افتاد اما فكر نمي كنم كه تغيير خاصي در آنها ايجاد شود. 

معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال توسعه سريع كشور است ، اظهار كرد: به عنوان دولت به دنبال اين هستيم كه ايران به جايگاه ممتازي كه بايد داشته باشد دست يابد. در همين راستا قاطعانه معتقديم كه سياست هاي اقتصاد مقاومتي از جمله سياست هايي است كه در اين دوران بايد در دستور كار قرار بگيرد. 

رئيس فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر اينكه سياست هاي اقتصاد مقاومتي آن است كه من تفسير مي كنم نه آنكه برخي منتقدين اظهار مي كنند گفت: در اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه به دنبال محدود كردن اقتصاد ايران نيستيم بلكه به دنبال استفاده از تمام ظرفيت هاي داخل و هم چنين برون گرايي به عنوان تعامل مثبت با تمام دنيا و برقراري ارتباط با آن ها هستيم. 

وي تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي اقتصادي متكي بر علم و دانش روز است كه بخش خصوصي محور و مدار اصلي آن را تشكيل مي دهد، اين اقتصاد هم چنين عدالت محور است. 

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه بخش نفت وگاز و پتروشيمي از جمله مهمترين بخش هايي هستند كه سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي آن تفسير شده است اظهار كرد: دولت حتما در قراردادهاي خارجي بر مبناي اقتصاد مقاومتي به دنبال انتقال فناوري است. ما به دنبال آن هستيم كه در دوران پسابرجام از تمام ظرفيت هاي داخل كشور به نحو احسن استفاده كنيم.

تصاویر
  • جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي