اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 19 خرداد 1397
مدیرعامل شركت هرمز پاسارگاد منصوب شد

  مدیرعامل شركت هرمز پاسارگاد منصوب شد

مدیرعامل شركت هرمز پاسارگاد منصوب شد.
 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت نفت پاسارگاد ، با تصویب هیأت مدیره شرکت هرمز پاسارگاد، "حبیب اله محمدی" مدیرعامل این شرکت شد.
"محمدی" از نیروهای باسابقه شرکت نفت پاسارگاد است که ریاست آموزش این شرکت را برعهده داشت.

 شرکت هرمز پاسارگاد به عنوان بازوی صادراتی شرکت نفت پاسارگاد نقش مهمی در بازرگانی این شرکت ایفا می کند. شرکت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده قیر در ایران و خاورمیانه است که با ظرفیت تولید 4 میلیون تنی در در سال، بیش از 50 درصد از تولید قیر کشور را در اختیار دارد.

پیش از این مظلومی، معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد سرپرستی هرمز پاسارگاد را برعهده داشت.

تصاویر
  • مدیرعامل شركت هرمز پاسارگاد منصوب شد