اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 خرداد 1397

  انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

سرپرستان مدیریت حمل و نقل و  مدیریت نظارت راهبردی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، آقای حسین محمدزاده به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل و آقای مهیار قانعی به عنوان سرپرست مدیریت نظارت راهبردی منصوب شدند.
شرکت نفت پاسارگاد، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده قیر در ایران و خاورمیانه است که با ظرفیت تولید 3.5 میلیون تن در سال، بیش از 50 درصد از تولید قیر کشور را در اختیار دارد.