اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 30 فروردین 1397
انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

  انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

طی احکامی از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد سه معاون این شرکت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر “ غلام‌رضا گرزین “ آقایان “ حامد واعظ ، محمدرضا مهرافشان و امیرحسین آریا “ به ترتیب بعنوان معاون برنامه‌ریزی،  بهره برداری و‌ سرپرست معاونت فنی و مهندسی این بنگاه تولیدی -تجاری منصوب شدند.
پیش از این آقایان‌” آقانژاد، خانمحمدی و آریا “ وظایف این معاونت ها بر عهده داشتند.
شرکت نفت پاسارگاد با دارا بودن 6 کارخانه و 2 پایانه و ظرفیت تولید 4 میلیون تن قیر در سال به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه شناخته شده است.
تصاویر
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد