اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 05 اسفند 1396
نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید

  نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید

نمایشگاه محیط زیست ایران به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، هفدهمین نمایشگاه محیط زیست ایران به پایان رسید.

هفدهمین نمایشگاه محیط زیست از دوم لغایت پنجم اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران پذیرای بازدید کنندگان محترم بود.

تصاویر
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید
 • نمایشگاه محیط زیست به پایان رسید