اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
دوران جديد صنعت نفت

  دوران جديد صنعت نفت

حضور نزديك به 900 شركت خارجي و هزار شركت داخلي ركورد تازه در گردهمايي صنعتگران نفت و گاز و صنايع وابسته به آن در كشور است. اختصاص 70 هزار مترمربع فضاي سرپوشيده و روباز به شركت هاي داخلي و خارجي، تمام فضاي موجود محل دائمي نمايشگاه هاي تهران را در برگرفت و ده ها شركت ديگر را از ورود به نمايشگاه بازداشت. شركت هاي خارجي از 38 كشور جهان براي اولين بار حدود نيمي از فضاي نمايشگاه را به خود اختصاص دادند. 
اجراي برجام نه تنها زمينه افزايش توليد نفت را فراهم كرد، بلكه بلافاصله پس از آن سفر هيأت هاي مختلف سياسي و اقتصادي از كشورهاي مختلف به تهران و حضور گسترده شركت هاي بين المللي در نمايشگاه امسال نشان مي دهد صنعت نفت ايران با وجود تداوم فشارهاي سياسي در سطح منطقه و برخي قدرت هاي جهاني و همچنين ذينفعان تحريم در داخل، مسير توسعه خود را طي مي كند. 
رشد بخش خصوصي در زمان تحريم ها چشمگير بود، اما توان اين شركت هاي داخلي به معناي پاسخگويي به همه نيازهاي صنعت نفت نبود. كمبود منابع مالي بخش خصوصي، سرعت كند انتقال دانش فني، دسترسي نداشتن به تكنولوژي هاي روز دنيا، ممنوعيت تبادلات تجاري و مالي، زمانبر بودن توليد كالاهاي پيشرفته و جلوگيري از ورود مواد اوليه مهم، عمده مشكلات اين بخش بود. از اين رو بسياري از كالاها و تجهيزات مورد نياز يا در چين ساخته مي شد يا در بازار سياه و كار دلالي با قيمتي گزاف به دست مي آمد. تنها معدود شركت هاي داخلي توانستند قدم هاي جدي در توليد كالاهاي اساسي مورد نياز بردارند. 
حالا شرايط براي صنعت نفت تغييركرده است. ضامن حفاظت از اين منابع ملي نه آزمون و خطا بلكه ورود پرقدرت و سريع به بازار با وجود سنگ اندازي رقبا است. 
اين نمايشگاه نه تنها فضاي مناسبي براي يافتن كوتاه ترين راه توسعه صنايع نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران است، بلكه فرصتي بي نظير براي بخش خصوصي كشور است تا پازل توانمندي و حضور خود را كامل كند. 
هرچند در نگاه اول بخش خصوصي بويژه سازندگان تجهيزات داخلي را با وجود رقباي كهنه كار بين المللي نگران مي كند، اما با سرعتي كه صنايع امروز دنيا در بهره گيري از تكنولوژي روز در پيش گرفته اند، امكان ارزيابي توانمندي در سطح بين المللي براي آنها فراهم مي شود. انتقال تكنولوژي، بومي سازي دانش فني، جذب سرمايه و فرصت همكاري نه تنها بخش خصوصي كشور را تضعيف نمي كند، بلكه شرايط را براي درآمد بيشتر با افزايش توانمندي آنها در بازار داخلي و بازارهاي منطقه و جهان فراهم مي كند. 
در صورتي كه بخش خصوصي بتواند قدم محكمي در تأمين نيازهاي داخل بردارد به همان اندازه امكان رقابت بهتري به دست مي آورد. از سوي ديگر با وجود قوانين سختگيرانه و اجراي روش هاي مكانيزه سفارش كالا در صنعت نفت، اين نگراني نه به سياست ها و برنامه هاي صنعت نفت، بلكه به بخشي است كه قانون را براي اهداف خاصي دور مي زند. متأسفانه در اين رابطه برخي با سياسي كاري آن را به وزارت نفت تعميم مي دهند. 
آن چيزي كه بر پايه اقتصاد مقاومتي موجب توانمندي كشور مي شود، سود يك يا چند شركت خصوصي نيست، بلكه توان بخش خصوصي در تأمين نيازهاي داخل و قدرت حضور آنها درعرصه بين الملل است. برجام امكان قدرتمند شدن شركت هاي داخلي را در عرصه بين المللي فراهم كرد و اين هنر بخش خصوصي است كه بايد از اين فرصت ايجاد شده سود بيشتري به دست آورد. 
تصاویر
  • دوران جديد صنعت نفت