اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 دی 1396
 انتصاب عضو جدید هیات مدیره

  انتصاب عضو جدید هیات مدیره

 عضو جدید هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد،  آقای حامد واعظ به عنوان عضو جدید هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد.
شرکت نفت پاسارگاد بزرگ ترین تولیدکننده انواع قیر در خاورمیانه است که سهامداران عمده آن شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین «تاپیکو» و   شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بوده و معادل 30 میلیون سهم نیز در اختیار سایر سهامداران قرار دارد.
تصاویر
  •  انتصاب عضو جدید هیات مدیره
  •  انتصاب عضو جدید هیات مدیره