اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 دی 1396
انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

  انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد

طی احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، مدیران فروش، تدارکات و حوزه مدیریت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر گرزین مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، آقایان سهراب حبیبی به عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل، یاسر فرزین به عنوان سرپرست مدیریت فروش و ابراهیم نقدی به عنوان سرپرست پشتیبانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شدند.
پیش از این اقایان لطیفی ، خیراندیش و فاتحی مدیریت تدارکات ، فروش داخلی و مدیریت حوزه مدیرعامل را برعهده داشتند .
تصاویر
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد
  • انتصابات جدید در شرکت نفت پاسارگاد