اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آذر 1396
معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد

  معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد

سرپرست معاونت بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، طی حکمی از سوی دکتر "غلامرضا گرزین " مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، دکتر "علی اکبر مظلومی" به عنوان سرپرست معاونت بازرگانی این شرکت منصوب شد.

 در حکم صادره از سوی مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد خطاب به دکتر "مظلومی" آمده است: نظر به تخصص،تعهد و شایستگی های جنابعالی از تاریخ ابلاغ این حکم ، به سمت سرپرست معاونت بازرگانی شرکت منصوب می شوید.

 امید است با بکارگیری تخصص حرفه ای خود و بهره گیری از توان داخلی و شرایط محیطی با همکاری و همیاری کلیه معاونین و مدیران شرکت و تکیه بر قدرت لایزال الهی در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

پیش از این سیدامیرحسین آریا عهده دار این مسئولیت بود.

تصاویر
  • معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد
  • معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد
  • معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد
  • معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد
  • معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد
  • معاون بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد