اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 اردیبهشت 1395
 معاون حقوقي رئيس جمهوري از نمايشگاه نفت بازديد كرد

  معاون حقوقي رئيس جمهوري از نمايشگاه نفت بازديد كرد

در روز پاياني نمايشگاه بين المللي نفت، معاون حقوقي رئيس جمهوري از نمايشگاه نفت بازديد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، «الهام امين زاده» معاون حقوقي رئيس جمهوري در روز پاياني برگزاري بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي از اين نمايشگاه بازديد كرد. 

بازديد معاون حقوقي رئيس جمهوري به صورت مختصر و گزينشي انجام شد و بيشتر بازديد وي از غرفه هاي شركت هاي دولتي انجام گرفت.
تصاویر
  •  معاون حقوقي رئيس جمهوري از نمايشگاه نفت بازديد كرد