اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395

  عرضه انواع قير در روز شنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 95

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 25/اردیبهشت ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.


نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6000

1000

1000

کارخانه تهران

PG 64-16

6000

1000

1000

کارخانه تهران

PG 70-16

6300

2000

2000

کارخانه اراک

70/60

5650

1000

1000

کارخانه تبریز

100/85

6000

1000

1000

کارخانه آبادان

70/60

6100

200

200

کارخانه شیراز

PG 64-10

6000

1000

1000

جمع

7200

7200
شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .