اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 1395
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صرافی های معتبر

  آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صرافی های معتبر

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صرافی های معتبر

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی صرافی های معتبر و فعال به منظور خرید و فروش ارز اقدام نماید ، لذا متقاضیانی که تمایل به شرکت در ارزیابی کیفی را دارند می توانند نسبت به ارائه مستندات و مدارک مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف- ارائه مجوز و گواهی معتبر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب‌-   ارائه مدارک مثبته به منظور بررسی اعتبار مالی متقاضیان.

تذکر1: به منظور ارزیابی کیفی و اعتبارسنجی متقاضیان ، شرکت نفت پاسارگاد مختار می باشد نسبت به استعلام وضعیت صرافی های متقاضی از شرکت ها ، ادارات و سازمانهای مربوطه اقدام نماید.

تذکر2: در صورتیکه صرافی هایی که نسبت به ارائه مدارک اقدام نمودند ، مورد تایید شرکت نفت پاسارگاد قرار گیرند ، شرایط فروش ارز شرکت به شرح ذیل می باشد و متقاضیانی که نسبت به ارائه مستندات و مدارک اقدام نمودند ، بدینوسیله تایید می نمایند که حاضر همکاری با شرکت نفت پاسارگاد مطابق با شرایط ذیل می باشند:

-      شرایط همکاری

·         کلیه صرافی های مورد تایید می بایست به استعلام کتبی شرکت نفت پاسارگاد که به صورت فاکس صادر می گردد ، ظرف مدت حداکثر 1 ساعت از وصول نامه پاسخ مکتوب ارائه نمایند.

·         کلیه صرافی های مورد تایید می بایست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ تاییدیه نفت پاسارگاد نسبت به واریز وجه ریالی ارز مورد مبادله اقدام نمود و شرکت نفت پاسارگاد نیز حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ وجه ریالی نسبت به انتقال وجوه ارزی به حسابهای صرافی اقدام می نماید.

- نشانی محل ارائه مستندات و سوابق کاری : تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه—پلاک37-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.

- شماره تماس : 23036211-23036218.

- آخرین مهلت ارائه مستندات: تا ساعت 16:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 17/09/1395 میباشد.

درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای شرکت نفت پاسارگاد ایجاد نمی نماید و صرفا به منزله ارزیابی متقاضیان می باشد.

تصاویر
  • آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی صرافی های معتبر