اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 10 مهر 1395

  برنامه عرضه قیر در روز شنبه مورخ 10 مهرماه 95

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در روز  شنبه تاریخ 10/07/95 "

 

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 10/مهرماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

 

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

7276

1000

2000

کارخانه تهران

امولسیون دیرشکن

10563

100

200

کارخانه اراک

PG 64-22

7276

500

500

کارخانه شیراز

امولسیون دیرشکن 57%

10880

100

200

کارخانه شیراز

امولسیون زودشکن 60%

8457

100

200

کارخانه شیراز

امولسیون کندشکن 65%

10064

100

200

کارخانه بندرعباس

70/60

7457

200

500

کارخانه بندرعباس

MC250

10080

200

300

کارخانه آبادان

70/60

7100

700

1000

کارخانه آبادان

MC250

11000

100

200

جمع

3100

5300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .