اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 شهریور 1395

  برنامه عرضه داخلی قیر روز دوشنبه مورخ 15 شهریور ماه 95

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در روز  دوشنبه تاریخ 15/06/95 "

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 15/شهریور/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه  اراک

70/60

6876

500

1000

کارخانه بندرعباس

 MC250

10080

200

300

کارخانه بندرعباس

70/60

7429

200

500

کارخانه آبادان

70/60

7070

700

1000

جمع

1600

2800

شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .