اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 مرداد 1395

  برنامه عرضه داخلی قیر روز شنبه مورخ 16 مرداد ماه 95

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاریخ 16/05/95 "

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 16/مرداد ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6726

500

1000

کارخانه تهران

Mc250

10200

200

300

کارخانه اراک

70/60

6426

200

500

کارخانه آبادان

70/60

6812

300

500

کارخانه آبادان

Mc250

10200

100

100

کارخانه بندرعباس

70/60

7158

200

500

کارخانه بندرعباس

Mc250

10080

100

200

کارخانه تبریز

100/85

6704

500

1000

کارخانه تبریز

Mc250

10930

100

100

کارخانه تبریز

امولسیون زودشکن 60%

7100

100

100

جمع

2300

4300

شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .