اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 07 مرداد 1395

  برنامه عرضه انواع قير در روز سه شنبه مورخ 5 مرداد 95

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در روز سه شنبه تاریخ 05/05/95 "

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز سه شنبه تاريخ 05/مرداد ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6726

1000

2000

کارخانه تبریز

100/85

6704

500

1000

کارخانه اراک

70/60

6426

1000

2000

کارخانه شیراز

PG 64-16

6850

1000

2000

کارخانه شیراز

70/60

6550

500

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

7158

500

1000

کارخانه بندرعباس

PG 70-10

7558

500

1000

کارخانه آبادان

70/60

6812

500

600

جمع

5500

10600
شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .ر