اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 شهریور 1395
بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد

  بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد

جلسه بررسی عملکرد چهارماه نخست سال 95 مناطق شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، با توجه به استقلال مناطق، جلسه بررسی عملکرد چهار ماهه نخست سال 95 این مناطق با تمرکز بر گزارش حسابرسی داخلی شرکت در دستور کار مجمع قرار گرفت.

تصاویر
  • بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد
  • بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد
  • بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد
  • بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد
  • بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد
  • بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد
  • بررسی عملکرد مناطق شرکت نفت پاسارگاد