اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 خرداد 1395

  عرضه انواع قير در روز دوشنبه مورخ 10 خرداد ماه 95

عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 10/خرداد ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تبریز

100/85

6100

1000

1000

کارخانه تهران

70/60

6100

500

500

کارخانه آبادان

PG 76-10

6550

500

500

کارخانه اراک

PG 64-22

6050

100

100

کارخانه شیراز

PG 64-16

6150

5000

5000

کارخانه بندرعباس

Mc250

9860

200

200

کارخانه بندرعباس

70/60

6600

200

200

جمع

7500

7500
شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .