اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 خرداد 1395

  نشست هم اندیشی مدیران شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد

نشست هم اندیشی معاونان،هیات های عامل، مدیران مناطق و ستادی شرکت نفت پاسارگاد با مدیرعامل شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، در این نشست برنامه های شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای افزایش عملکرد و پیشبرد اهداف شرکت نفت پاسارگاد گرفته شد.

در پایان این نشست دکتر "درویش زاده" مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با تشکر از مدیران مناطق، هیات های عامل ،معاونان و مدیران ستادی بر افزایش بهره وری شرکت با سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی و مدیریت آینده نگر تاکید کرد.