اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 تیر 1393
مراسم افطاری دفتر مرکزی

  مراسم افطاری دفتر مرکزی

برگزاری مراسم افطاری به مناسبت یازدهمین سال تاسیس شرکت

تاریخ: 18 تیر 1393

محل: هتل المپیک (تهران)

تصاویر
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی
  • مراسم افطاری دفتر مرکزی