اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1395

  روز شنبه مورخ 22 خردادماه 95 - برنامه عرضه انواع قير

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 22/خرداد ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه اراک

PG 64-22

6050

300

300

کارخانه اراک

70/60

5750

300

300

کارخانه بندرعباس

Mc250

9860

200

200

کارخانه بندرعباس

70/60

6600

200

200

کارخانه تبریز

Mc250

10628

50

50

جمع

1050

1050شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .