اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 خرداد 1395

  روز دوشنبه مورخ 24 خرداد ماه 95 - برنامه عرضه انواع قیر

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 24/خرداد ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.


نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

Mc250

9860

100

100

کارخانه تهران

70/60

6100

1500

1500

کارخانه تهران

100/85

6100

200

200

کارخانه تهران

امولسیون زودشکن

5863

150

150

کارخانه اراک

PG 64-22

6050

500

500

کارخانه اراک

70/60

5750

100

100

کارخانه شیراز

PG 64-16

6150

1000

1000

کارخانه بندرعباس

Mc250

9860

150

150

جمع

3700

3700

شرط ضمن عقد فروش:

·       صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·       در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .