اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 خرداد 1393
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 

مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1392/12/29

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) شماره ثبت 205566

به آگاهی کلیه سهامداران محترم شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) می رساند مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام ساعت 15 روز پنج شنبه 29/03/1393 در پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل می گردد. بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود که جهت دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل گواهینامه سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی؛ معرفی نامه برای اشخاص حقوقی یا وکالتنامه رسمی یا عادی جهت وکلای سهامداران در ساعات اداری روزهای 93/03/18 لغایت 93/03/28 به واحد امور سهام شرکت به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 1 مراجعه نمایند. همراه داشتن کارت ملی در روز برگزاری مجمع الزامی است.

دستور جلسه مجمع:

  • استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 92/12/29
  • بررسی و تصویب ترازنامه مورخ 1392/12/29 و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 1392/12/29
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1393/12/29
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  • سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد

تصاویر
  • آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه