اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393
بازدید مهندس زنگنه از سالن 6

  بازدید مهندس زنگنه از سالن 6

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در جریان بازدید از نوزدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، در سومین برگزاری این نمایشگاه از غرفه های سالن 6 نمایشگاه بین المللی و از جمله غرفه شرکت نفت پاسارگاد بازدید به عمل آورد
تصاویر
  • بازدید مهندس زنگنه از سالن 6
  • بازدید مهندس زنگنه از سالن 6
  • بازدید مهندس زنگنه از سالن 6